RODO FAQ

PYTANIE/PROBLEM

witam. panie burmistrzu ponawiam jeszcze raz apel o zwiększenie patroli policji w rejonie \"zagajnika\" przy sportowej. przychodzi tu naprawdę co raz więcej małolatów którzy piją i biorą narkotyki a może nawet je sprzedają,przez jest tu niebezpiecznie.

[2012-06-30]

ODPOWIEDŹ

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek

Policja będzie patrolowała ten teren, zaś dodatkowo zagajnik zostanie oczyszczony.