RODO FAQ

PYTANIE/PROBLEM

A jakimi przepisami się pan kieruje,napuszczając sąsiada na sąsiada,buntując ludzi przeciw tym,którzy nie chcą podpisać nieuczciwej umowy na sprzedaż gruntów rolnych.Nazywając ich uparciuchami i grożąc im nieodrolnieniem ziemi.

[2011-11-08]

ODPOWIEDŹ

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek

Pojęcie uczciwości w przypadku zakupu gruntów pod Park of Poland jest inne dla Pana i kilkunastu osób przeciwnych tej inwestycji a inne dla ponad 300-tu osób, którzy podpisali akty wstępne. Ci, którzy nie są solidarni z większością nie mogą liczyć na przychylność wspólnoty. Fałszywe oskarżenia i pomówienia pozostawiam bez komentarza.