RODO FAQ

PYTANIE/PROBLEM

Dzień dobry. mam pytanie odnośnie geotermii. Czy po zainstalowanie ciepłowni geotermalnej gmina osiognęla jakieś korzyści ekonomiczne?

[2011-11-08]

ODPOWIEDŹ

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek

Zadaniem gminy jest realizacja zadań własnych nałożonych Ustawą na rzecz mieszkańców i rozwiązywanie ich problemów a nie osiąganie korzyści ekonomicznych. Rząd nie mogąc sobie poradzić z dotowaniem ciepła przerzucił w 96r na gminy ten problem i w ten sposób otrzymaliśmy trzy zdezelowane kotłownie i tragiczną sieć ciepłowniczą. Modernizacja kotłowni węglowych możliwa była jedynie za własne środki bądź kredyty komercyjne, a koszt modernizacji przekroczyłby kwotę 7 mln zł. Gmina nie dysponowała takimi środkami. Dotacje były możliwe przy wykorzystaniu energii odnawialnej, stąd też nasz wysiłek skierowany został na wody termalne. Dzięki współpracy z Geotermią Żyrardowską i Komitetem Badań Naukowych w Krakowie oraz uzyskanymi dotacjami udało nam się zbudować nowy system cieplny, gdzie nasz wkład finansowy w gotówce wyniósł tylko 1930 000 zł i to była główna korzyść ekonomiczna dla mieszkańców. Korzyści ekologiczne są bezcenne ale wciąż niedoceniane.