RODO FAQ

PYTANIE/PROBLEM

Panie Burmistrzu mam pytanie dlaczego w MOPS w Mszczonowie pracują bardzo niekompetentni pracownicy,?Nieznajomość przepisów przez pracowników MOPS prowadzi do marnotrawienia gminnych pieniędzy.Nie są to pomówienia i mam nadzieję,że udowodnię to Panu osobiście gdyż mam na to wiele dowodów.

[2010-10-26]

ODPOWIEDŹ

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek

Na pewno pracownicy MOPS są kompetentni i celowo i świadomie nie marnują gminnych pieniędzy. Przepisy, jakich muszą przestrzegać pracownicy MOPS w wielu przypadkach nie licują z prozą życia i różnymi przypadkami życia, których nie da się dostosować do norm prawnych. Zapraszam na rozmowę, aby wyjaśnić problem i zastanawiam się, co będzie jak użyła Pani bezpodstawnego określenia, że „ pracownicy są niekompetentni”.