RODO FAQ

PYTANIE/PROBLEM

Panie Burmistrzu, chciałbym się dowiedzieć jakie informacje przekazała Pani kierownik miejscowej oczyszczalni Pani Ewie Kulawczuk, która przeprowadziła audyt w ramach konkursu \"Gmina Fair Play\" na terenie gminy? Czy Pani audyor dowiedziała się, że o godz. 23 miejscowa niesprawna lub niewydolna oczyszczalnia ścieków zatruwa kloaczynym odorem najbliżej położone miejscowości m.in. Grabce Józefpolskiea, a pobliska rzeczka przypomina ściek? W imieniu mieszkańcow Grabc Józefpolskich zapraszam Panią audytor do ponownej wizyty aby uzyskała Pani \"dodatkowej informacji o działaniach urzędu oraz ich odbiorze przez lokalną społeczność\". Sugerowany czas wizyty po godz. 23 kiedy najlepiej czuć gminne \"Fair Play\"!!!!

[2010-07-14]

ODPOWIEDŹ

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek

Pytania, jakie zadała Pani audytor pani kierownik oczyszczalni nie są mi znane. Proszę zwrócić się do w/w osób a zaspokoi Pan swoją ciekawość. Jestem pewien, że Pani kierownik odpowiadała rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym na wszystkie pytania. /Reprezentowała dyrektora ZGKiM na tym audycie/. Sprawdziłem- oczyszczalnia pracuje prawidłowo, w rzece stan wody jest prawidłowy /widać dno/, bo gdyby było inaczej to na oczyszczalni śmierdziałoby non-stop a nie o 23:00. Byłem na oczyszczalni po 22:00 i ani z oczyszczalni ani z terenów wokół oczyszczalni nie było czuć żadnych zapachów a było czuć odory koło posesji Pana Walczaka. Skąd prądy powietrza przyniosły ten odór trudno stwierdzić. Niestety wysokie temperatury i zadolenie terenu wsi dają przy takiej pogodzie efekty zapachowe- być może, że jednym z emitorów mogą być poletka osadowe, chociaż kierunek wiatrów nie wskazywał na oczyszczalnie we wczorajszym dniu. Rozumiem Pana zdenerwowanie, ale nie upoważnia to Pana do drwin i poniżania ludzi, bo jak ma się czuć pański sąsiad- pracownik oczyszczalni, którego Pan posądza ze źle pracuje. Zasad Fair-Play dotyczy nie tylko Urzędu i jednostek Urzędu, ale również mieszkańców, o czym Pan najwyraźniej zapomniał i to niestety nie pierwszy raz.