RODO FAQ

PYTANIE/PROBLEM

Dlaczego mieszkańcy Wygnanki, aby oddać głos w wyborach, muszą udać się do szkoły w Bobrowcach skoro we wsi Osuchów jest punkt wyborczy? Jestem od 3 lat mieszkańcem Wygnanki i uważam, że takie działanie władz nie sprzyja dobrej frekwencji w wyborach. Aby udać się na wybory trzeba przejść obok punktu wyborczego w Osuchowie i odbyć dalszą drogę ok,4 km.

[2010-06-26]

ODPOWIEDŹ

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek

Nie ma tu żadnego złego działania władz a jest to efekt złego prawa wyborczego, które zmusza Radę Miejską do zachowania przedstawicielstwa mieszkańców przypadającą na 1-go radnego, dlatego też Wygnanka znalazła się w okręgu wyborczym Bobrowiec.