RODO FAQ

PYTANIE/PROBLEM

Panie Burmistrzu, 

Czy gmina ma w planach poprowadzenie sieci gazowej w miejscowości Wymysłów? Jeżeli tak to kiedy? 

[2021-12-17]

ODPOWIEDŹ

Małgorzata Dębowska, Wydział Rozwoju Gospodarczego

Uprzejmie informujemy, że budową sieci gazowych zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa. Gmina nie ma w swoim zakresie możliwości realizacji zadań tego typu. Jednocześnie informuję, że ze względu na dobro mieszkańców postępy w budowie sieci gazowej na terenie naszej gminy są stale monitorowane. Burmistrz Mszczonowa prowadzi rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa dotyczące gazyfikacji naszej gminy w jak największym stopniu. Z ostatnich informacji otrzymanych od Polskiej Spółki Gazownictwa wynika, że na chwile obecną gazyfikacja miejscowości Wymysłów nie będzie realizowana.