RODO FAQ

PYTANIE/PROBLEM

Szanowny Panie Burmistrzu,

Podczas ostatniego zebrania w Lutkówce padła podobno informacja, że infrastruktura gazowa nie zostanie w najbliższym czasie zbudowana z powodu braku pieniędzy. Czy to samo tyczy się również sieci w Badowo-Dańkach? Mam jeszcze pytanie drugie, jak się brak sieci gazowej w tych okolicach do uchwały antysmogowej województwa, gdzie bodajże do końca 2023 r. mają być zlikwidowane piece typu kopciuch. W wariancie optymistycznym zostałyby one wymienione na kotły gazowe. Czy Gmina otrzymała informacje co w przypadku gdy sieci nie będzie? Najpierw zmiana na piec nowszy a za parę lat na gaz? czy tez może brak wymiany pieca?

[2021-12-15]

ODPOWIEDŹ

Maciej Głąbiński, Wydział Gospodarki Gminnej

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pańskie zapytanie Burmistrz Mszczonowa informuje, iż inwestycje polegające na budowie sieci gazowej prowadzi Polska Spółka Gazownictwa. Urząd Miejski złożył zapytanie telefonicznie do PSG dotyczące planowanego terminu budowy infrastruktury gazowej w miejscowości Lutkówka oraz Badowo- Dańki. W dniu 23-12-2021r.  Polska Spółka Gazownictwa poinformowała, że informacji o terminie realizacji infrastruktury gazowej w miejscowościach Lutkówka oraz Badowo- Dańki będzie mogła udzielić najwcześniej w połowie stycznia 2022r.

W odniesieniu do Pańskiego drugiego pytania należy zauważyć, że zgodnie z uchwałą nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, potocznie zwaną „uchwałą antysmogową”, do dnia 31 grudnia 2022 roku dopuszczalne jest użytkowanie kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012, natomiast do dnia 31 grudnia 2027 roku dopuszczalne jest użytkowanie kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012. Kotły klasy 5 można będzie użytkować do końca żywotności kotła. Tak zwana „uchwała antysmogowa” nie zakazuje stosowania paliw stałych, a jedynie kotłów niespełniających wymogów określonej klasy emisyjności.

Właściciele nieruchomości mogą skorzystać z szeregu dofinansowań na modernizację kotłowni, jak choćby z programu priorytetowego „Czyste powietrze”, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Punkt konsultacyjno- informacyjny Programu funkcjonuje w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie w pokoju nr 11.

Ponadto, na terenie Gminy Mszczonów realizowany jest również program, w ramach którego udzielane są z budżetu Gminy dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy, elektryczny, olejowy, zgazowujący drewno (holzgas) lub pompę ciepła. Dotacja udzielana jest w wysokości do 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż: 4000 zł dla kotłów gazowych, elektrycznych, olejowych, zgazowujących drewno, lub 8000 zł dla pomp ciepła. W danym roku kalendarzowym, do dnia 25 września przyjmowane były wnioski do realizacji w roku następnym. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Gminy Mszczonów w danym roku budżetowym.