RODO FAQ

PYTANIE/PROBLEM

Dzien dobry,

Chciałam zapytac  o powod obecnej czestotliwosci odbioru smieci w miejscowosciach przyległych do miasta Mszczonów. czym sie różni gospodartwo domowe z miasta od tego z poza miasta. w miesiacach kwiecien- pazdziernik odpady sa odbierane 2 razy w miesiacu , natomiast w miesiacach listopad - marzec - tylko raz . Dodam , ze "produkcja" odpadów w moim gospodarstwie domowym jest stała na przestrzeni roku i nie obserwuje zmniejszenia ich ilosci w miesiacach zimowych. Z informacji , ktorymi dysponuje - gospodarstwa w miescie maja stały odbior w ciagu roku - czyli 2 x w miesiacu. Bede wdzieczna za wyjasnienie  powodu takiej dywersyfikacji mieszkancow.

Agnieszak Hanszke

 

[2021-02-03]

ODPOWIEDŹ

 

System odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Mszczonów został tak skonstruowany, aby zapewnić jak najlepszą i najpełniejszą realizację ustawowego obowiązku przy możliwie najniższych kosztach. Stanowi swego rodzaju kompromis i zapewne nie jest idealny i w pełni odpowiadający potrzebom każdego z mieszkańców.

Zróżnicowana częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenów wiejskich oraz terenów miejskich w miesiącach od listopada do marca wynika w bardzo dużej mierze ze znacznego rozproszenia zabudowy na terenach wiejskich. Przy jednorazowym odbiorze samochód odbierający odpady z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ma do pokonania 80- 90 km. Ta odległość ma niebagatelny wpływ na koszty funkcjonowania sytemu, gdyż znacznie podnosi koszty transportu odpadów, które są elementem składowym stawki opłaty, jaką muszą ponosić mieszkańcy. Niewątpliwie również na terenach wiejskich mieszkańcy mają większe możliwości gromadzenia i przetrzymywania odpadów na nieruchomości. Dotyczy to zwłaszcza odpadów tych najtrudniejszych tj. ulegających biodegradacji, które mogą być składowane w przydomowych kompostownikach lub wykorzystywane w żywieniu zwierząt. Na terenach wiejskich 52% mieszkańców zadeklarowało zamiar kompostowania bioodpadów i z tego tytułu opłaca opłatę za odpady komunalne przy zastosowaniu obniżonej stawki.

Odpowiadający: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej

Ponieważ nie mogę skomentować istniejącego pytania na oryginalnej wiadoości zmuszony zostałem do utworzenia nowego z pełną informacją z poprzedniego zapytania.

Na terenach wiejskich  mieszkają również osoby których gospodarstwa domowe są identyczne jak osób mieszkających w obrębie miasta. Myślę tutaj o mieszkańcach domków jednorodzinnych. Takie typy zabudowy istnieją również na tzw. Wsi ale nich z nas nie uprawia ziemi i nie prowadzić chodowli zwierząt bo nasze działki do 1500 m2 mają status działki budowlanej nie rolnej. Nie składujemy więc biokomponentów bo nie mamy na to miejsca tak samo jak mieszkańcy domków jednorodzinnych w Mieście. Po drugie rozumiem że 52% to ilość osób które wzieły udział w ankiecie a nie ilość wszystkich mieszkańców mieszkających na Wsi. Anikety były imienne i dały Państwu możliwość weryfikacji dlaczego 48% ankietowanych nie zadeklarowały potrzeby kompostowania biopdpadów. Na tej podsatwie mogą Państwo bardzo szybko ustalić z czego to wynika. W ostatnim okresie koszty odbioru śmieci wzrosły bardzo dużo a przecież sam system segregowania śmieci działa już kilka lat i mieli Państwo świetną okazje aby przy tej okazji zrekompensować sobie koszty transportu. Jakie są możliowści i działania do podjęcia aby w okresie od listopad do marca na terenie Wiejskim dla domków jendorodzinnych odbierać śmiecie 2 razy w miesiącu.

Pozdrawiam

Krzysztof Lutomski

 

 

 

[2021-02-10]

ODPOWIEDŹ

Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej

Częstotliwość odbioru odpadów na terenie gminy jest regulowana w akcie prawa miejscowego  tj. uchwale w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mszczonów. Regulamin był załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Mszczonów.”

W związku z powyższym, do końca obowiązywania umowy, zawartej z wyłonionym
w procedurze przetargowej wykonawcą, tj. do 31 grudnia 2021r., nie jest możliwa zmiana częstotliwości odbioru odpadów.

Jednocześnie wyjaśniam, iż procent osób, które zadeklarowały zamiar kompostowania nie jest ustalony na podstawie ankiet, ale na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie, stanowiących podstawę naliczenia należnej opłaty.

Biorąc pod uwagę fakt, iż terenach wiejskich