RODO FAQ

PYTANIE/PROBLEM

Witam,

proszę o informację jaki jest status drogi z Osuchowa w kierunku Białej Rawskiej? Czy jest to droga gminna, czy powiatowa? Czy planowany jest remont nawierzchni? Droga jest w bardzo złym stanie, nawet jadąc z niewielką prędkością można uszkodzić auto...

Kolejna sprawa to droga dojazdowa do ulicy Dalekiej (przez las). W tak złym stanie drogi myslę, że nie da się znaleźć w okolicy...jadac 15km/h nie wiadomo w jaki sposób omijać doły, dołki i dołeczki. Czy nie można wyremontować tej drogi raz, a porządnie? Nawiezienie kruszywa i utwardzenie drogi przyniosło by korzyści na lata, a nie tylko do pierwszego deszczu...

[2021-01-08]

ODPOWIEDŹ

Małgorzata Krześniak Wydział Rozwoju Gospodarczego

Ulica Białogórska w Osuchowie, (przypuszczam, że o tę ulicę chodzi) jest drogą gminną. Droga jest w złym stanie technicznym, jej stan z roku na rok pogarszają przejeżdżające samochody ciężarowe, które poruszają się  mimo obowiązujących zakazów. Droga ta w stanie w jakim się znajduje jest jednak na bieżąco remontowana i uzupełniane są ubytki. Wg stanu na koniec 2020r. nawierzchnia nie posiadała widocznych ubytków. Droga posiada oznakowanie nierówności i ograniczenie prędkości. Każdy kierowca poruszając się po drodze powinien dostosować prędkość do warunków panujących na drodze.

W 2020 roku została wykonana przebudowa fragmentu ulicy Białogórskiej od strony centrum Osuchowa z przebudową skrzyżowania i wykonaniem miejsc parkingowych, której wartość wyniosła ponad 1 mln zł.  Ponadto również w 2020r. został opracowany projekt na przebudowę dalszego odcinka ulicy Białogórskiej  do granicy gminy. Z uwagi na bardzo wysokie koszty inwestycji i brak możliwości uzyskania dofinansowanie w najbliższym czasie nie rozpocznie się jej przebudowa.

Dojazd przez las do ulicy Dalekiej jest drogą gruntową ulepszoną tłuczniem i żwirem, która jest utrzymywana w standardzie drogi gruntowej jak wiele innych dróg na terenie gminy. Drogi gruntowe ulegają degradacji pod wpływem ruchu, warunków atmosferycznych i co jakiś czas pojawiają się ubytki, które są sukcesywnie uzupełniane i dojazd do ul. Dalekiej też jest planowany do uzupełnienia w najbliższym możliwym czasie  przy warunkach zapewniających jego skuteczność.