RODO FAQ

PYTANIE/PROBLEM

Dzień dobry, czy w tym mieście istnieje coś takiego jak policja? Samochody pędzą po ulicach i nikt z tym nic nie robi, robione są przejścia dla pieszych, które nic nie dają, zamiast zrobić próg zwalniający, który w wielu gminach jest przed każdym skrzyżowaniem. Było zgłaszane jeśli chodzi o ulice Grójecką, że jeżdżą tiry, które przecież mają zakaz wjazdu do miasta, policja nie zamierza zrobić z tym porządku. Na Grójeckiej zrobiono pasy ale samochody dalej nie zwalniają. Czy mógłby się ktoś tym w mieście zająć? Teraz kiedy doszło do tragedii, to następnego dnia nagle pojawiła się policja, która chyba powinna cały czas to kontrolować.

[2019-10-17]

ODPOWIEDŹ

Małgorzata Krześniak Wydział Rozwoju Gospodarczego

Wypadki , które niestety zdarzają się na ulicach najczęściej wynikają z brawury i niedostosowania prędkości jazdy w terenie zabudowanym i nie jest to wina zarządcy drogi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przejścia dla pieszych powinny być oznakowane poziomo ( pasy na jezdni) i znaki pionowe D-6. Na terenie miasta są stosowane wyniesione przejścia dla pieszych, progi wyspowe czy azyle na przejściach. Te rozwiązania wprowadzamy sukcesywnie. Wykonanie takiego elementu musi być poprzedzone opracowaniem i zatwierdzeniem zmiany projektu stałej organizacji ruchu, zgodnie z wymaganiami prawnymi. Nie w każdym miejscu można zastosować wybrane rozwiązania z wielu powodów, np. szerokości jezdni, kolizje z istniejącymi wjazdami do posesji, wymagań dotyczących lokalizacji przejść dla pieszych na drodze publicznej, odprowadzenia wody i inne. Trzeba też pamiętać, że przejazd samochodu z większą prędkością czy z przyczepą przez wyniesione przejście dla pieszych wywołuje hałas, który bywa uciążliwy dla mieszkańców. Wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych jest też dużym kosztem i rozwiązania są wprowadzane sukcesywnie. Na ulicy Grójeckiej jest wyniesione przejście dla pieszych (przy ul. Traugutta) oraz przejście z azylem przy ul. Krzywej. Kwestie egzekucji nieprzestrzegania przez kierowców prędkości czy wjazdu na teren miasta pojazdów nieuprawnionych to już rola Policji.