RODO FAQ

PYTANIE/PROBLEM

witam chcialem zapytać nie majac dsziałki ani przydomowego ogródka  gdzie moge zrobić grilla nie narażajac sie przy tym Policji 

[2019-05-08]

ODPOWIEDŹ

Aleksandra Krześniak, Wydział Gospodarki Gminnej

Obowiązujący na terenie gminy Mszczonów Regulamin utrzymania czystości i porządku nie wprowadza uregulowań dotyczących zasad grillowania oraz nie wskazuje miejsc do tego przeznaczonych. Brak także powszechnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.  Zawsze jednak trzeba pamiętać
o zasadach przeciwpożarowych, czyli zachowaniu bezpiecznej odległości 100 m od lasów. Nie należy także zakłócać spokoju i ciszy nocnej. Grillowanie na balkonach w mieszkaniach jest możliwe tylko wtedy, gdy spółdzielnia lub wspólnota nie wprowadziła w wewnętrznym regulaminie zakazu grillowania oraz gdy immisja z grilla nie zakłóca spokoju pozostałym mieszkańcom.