RODO FAQ

PYTANIE/PROBLEM

Czy jest planowana linia kanalizacyjna na ul. GROTA ROWECKIEGO?

[2018-12-28]

ODPOWIEDŹ

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek

Osiedle „generałów” – Tarczyńska III będzie kanalizowane od 2020 roku.