RODO FAQ

PYTANIE/PROBLEM

W związku z podaniem nieprawdziwej, szkalującej moją osobę, informacji, że torpedowałem inwestycję Park of Poland, WZYWAM Pana do natychmiastowego sprostowania tego kłamstwa i publicznego przeproszenia. Nie mając innych, merytorycznych argumentów, ucieka się Pan do publicznych pomówień, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Roman Grzejszczak

[2018-10-10]

ODPOWIEDŹ

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek

Pan Roman Grzejszczak już od 1.10.2018r. dysponuje informacją ode mnie, że nie będzie miała miejsca debata z moim i Jego udziałem. Dziwię się więc, że komitet Niezależne Forum Mieszkańców rozpowszechnia w informacjach do mieszkańców naszej gminy wiadomość o takiej debacie; to wprowadza ich w błąd. Czas kampanii nie zwalnia kandydatów na funkcje publiczne z odpowiedzialności za prawdziwość i jakość wiadomości kierowanych do wyborców oraz skutków tych działań; podejmując polemikę należy mieć świadomość wywoływania różnie wartościowanego odbioru informacji.