RODO FAQ

PYTANIE/PROBLEM

Dzień dobry , Ja mam pytanie odnośnie odpowiedzi Pana nt ścieżek rowerowych i innych zapytań odnośnie remontu dróg. Czytam pańskie odpowiedzi i w wielu przypadkach powołuje się Pan na to, że ta czy inna droga to nie droga gminna i nie w waszej gestii jest jej remont czy zbudowanie ścieżki rowerowej. Czy to oznacza że gmina nie może się zwrócić do starostwa czy innego urzędu odpowiedzialnego za daną drogę z wnioskiem o remont czy modernizację? Pana odpowiedzi sugerują tylko jedno, to nie nasz problem, jak chcecie ścieżkę to sobie ją załatwcie. To trochę nie tak. Bo w sumie wszelkie modernizacje podnoszą bezpieczeństwo w Pana gminie a to chyba powinien mieć Pan za względzie. Poza tym gmina ma większa siłę przebicia niż jednostka. pozdrawiam

[2018-09-21]

ODPOWIEDŹ

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek

Szanowny Panie Jako światły obywatel tego Państwa powinien Pan wiedzieć, że są drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz wewnętrzne. Powiat ma swój Urząd, jednostkę budżetową odpowiedzialną za drogi tj. Powiatowy Zarząd Dróg i podobnie jest w drogach wojewódzkich i krajowych. Większą siłę persfazji będzie miał Pana wpis do odpowiedniego zarządcy dróg niż mój, ponieważ w wielu przypadkach Zarządcy dróg uważają że „to ja się ich czepiam” bo nie mają żadnych interwencji od mieszkańców – moje pośrednictwo jest niepotrzebne. Wspieram każdą inicjatywę ale nie mogę wszystkich zastępować i wyręczać od obowiązków. Już Pan ma zakodowane, że jak nie ma prądu to dzwoni Pan do Zakładu Energetycznego a nie do Burmistrza – podobnie musi być z drogami.