RODO FAQ

PYTANIE/PROBLEM

Szanowni Państwo,

w związku z odwołaniem spotkania informacyjnego w Hotelu Panorama 13.03.br. na temat planowanej budowy obwodnicy aglomeracji warszawskiej mam kilka pytań, tzn:

1. Jakie jest stanowisko Gminy Mszczonów w sprawie budowy tej obwodnicy w zaproponowanym kształcie, ponieważ 3 zaproponowane warianty po prostu tną gminę równo (zwłaszcza wieś Dwórzno), niszczą tereny cenne przyrodniczo. Czy gmina interweniowała w tej sprawie gdziekolwiek?

2. Do kiedy inwestor ma czas na podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie przebiegu tej obwodnicy? Jestem właścicielem nieruchomości we wsi Dwórzno i chciałbym wiedzieć czy cokolwiek mogę tam planować.

3. Czy możecie Państwo potwierdzić informacje medialne, że odwołanie spotkań spowodowane jest dużą skalą protestów?

4. Czy według Państwa wiedzy biuro projektowe będzie kreśliło następne warianty tej obwodnicy?

Pozdrawiam

Sławomir Sadowski

 

[2023-03-06]

ODPOWIEDŹ

Małgorzata Krześniak Wydział Rozwoju Gospodarczego

Szanowni Państwo,

w związku z odwołaniem spotkania informacyjnego w Hotelu Panorama 13.03.br. na temat planowanej budowy obwodnicy aglomeracji warszawskiej mam kilka pytań, tzn:

  1. Jakie jest stanowisko Gminy Mszczonów w sprawie budowy tej obwodnicy w zaproponowanym kształcie, ponieważ 3 zaproponowane warianty po prostu tną gminę równo (zwłaszcza wieś Dwórzno), niszczą tereny cenne przyrodniczo. Czy gmina interweniowała w tej sprawie gdziekolwiek?

Zaproponowane warianty częściowo przecinają Gminę Mszczonów w szczególności wariant nr 3 który wchodzi w miejscowość Ciemno Gnojna, Zbiroża, przecina wieś Dwórzno w tym winnice, wchodzi w miejscowość Tłumy, gdzie występują obszary, które  trzeba chronić i takim przebiegom jesteśmy zdecydowanie przeciwni i takie będzie nasze stanowisko. Spotkanie, które zostało odwołane pozbawiło nas możliwości uzupełnienia informacji i uzyskania odpowiedzi na pytania.   

Firma projektowa w terminie do 28 marca 2023r. zbiera opinie dotyczące przebiegu zaproponowanych wariantów OAW.  Wszyscy, których dotykają zaproponowane warianty i sprzeciwiają się takim przebiegom powinni złożyć swoją opinię dostępną na stronie internetowej  https://www.trakt.eu/oaw-dk92-s7/spotkania-informacyjne/ i złożyć we wskazanym terminie na zamieszczony adres.

  1. Do kiedy inwestor ma czas na podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie przebiegu tej obwodnicy? Jestem właścicielem nieruchomości we wsi Dwórzno i chciałbym wiedzieć czy cokolwiek mogę tam planować.

GDDKiA podpisało umowę na opracowanie Studium Techniczo - Ekonomiczno Środowiskowego   STEŚ wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej z firmą TRAKT sp. zo.o. sp. k. Na stronie internetowej https://www.trakt.eu/oaw-dk92-s7/spotkania-informacyjne/ dostępne są informacje dotyczące tego przedsięwzięcia , procedur, terminów, zasad wywłaszczenia pod inwestycje.

  1. Czy możecie Państwo potwierdzić informacje medialne, że odwołanie spotkań spowodowane jest dużą skalą protestów?

Najprawdopodobniej tak, bo spotkania te potwierdziły brak przygotowania do takiego spotkania na tym etapie zarówno firmy projektowej jak i  Inwestora.

4. Czy według Państwa wiedzy biuro projektowe będzie kreśliło następne warianty tej obwodnicy?

Prawdopodobnie tak, po zebraniu opinii.

Będziemy się starali zaprosić przedstawicieli GDDKiA i firmę TRAKT na najbliższą Sesję Rady Miejskiej w celu pozyskania większych informacji.