RODO FAQ

PYTANIE/PROBLEM

Dzień Dobry , Szanowny Panie Burmistrzu czy planowane są prace mające na celu przedłużenia linii gazowej ulicą piekarską w kierunku Wymysłowa, czy podłączenie w chwili obecnej leży po stronie zainteresowanego. Słyszałem, że prowadzone są rozmowy/ plany na temat podłączeń gazowych z dofinansowaniem dla mieszkańców Wymysłowa. Pozdrawiam

[2018-08-05]

ODPOWIEDŹ

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek

Polska Spółka Gazownictwa zatwierdziła program budowy sieci gazowej dla wsi Wymysłów, Kamionka, Adamówek i Sosnowica łącznie z przyłączami do posesji. PSG wyłoni firmę projektową, która zaprojektuje sieć i przyłącza. Jak już firma projektowa będzie wybrana zorganizujemy spotkanie z mieszkańcami. Średni koszt przyłącza (zależy od długości) to kwota około 2 tys. zł.