RODO FAQ

PYTANIE/PROBLEM

Szanowny Panie Burmistrzu! Czy wie Pan, że planowany park rozrywki \"Wręcza\" z powodu, którego wielu mieszkańców zostanie prawdopodobnie zmuszonych do sprzedaży swojego majątku będzie położony na terenach objętych stanowiskami archeologicznymi, na których bez zgody mazowieckiego konserwatora zabytków nie można nic budować? Wystarczy, że jeden właściciel ziemii sprowadzi na swój teren archeologów i nic Panu nie wyjdzie z tego parku. Czy inwestor został o tym powiadomiony? A co z mieszkańcami?

[2010-03-29]

ODPOWIEDŹ

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek

Nikt nikogo nie będzie zmuszał do sprzedaży ziemi, bo konieczne jest osiągnięcie zgody, co do ceny pomiędzy sprzedającymi a kupującym. Stanowiska archeologiczne nie stanowią przeszkody w realizacji inwestycji- to nie jest problem. Inwestycja jest dużą szansą rozwoju dla gminy i mieszkańców, ale to mieszkańcy muszą zrozumieć, że najważniejsze są miejsca i nadzieja na lepsze życie