RODO FAQ

PYTANIE/PROBLEM

Witam. Proszę o informację,kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika przy ul.Skierniewickiej?Od poczatku ulicy, aż do końca(do Ul.Nowej) Po obfitych opadach śniegu nikt nie zadbał o odśnieżenie chodnika, przejście jest bardzo utrudnione nie mówiąc już o przemieszczeniu się z wózkiem...

[2017-01-11]

ODPOWIEDŹ

Bogdan Fedorowicz, ZGKiM w Mszczonowie, Oddział Oczyszczania Miasta

Odśnieżanie chodnika od ul. Rawskiej do ul. Nowej należy do służb miejskiech ( ZGKiM w Mszczonowie ). W dniu 12 stycznia br został odśnieżony.