RODO FAQ

PYTANIE/PROBLEM

prosze o informację na jakim etapie jest budowa sieci szkieletowe i kiedy internet dotrze do mieszkańców gminy? Skąd wziać ofertę i czy w ogóle jest szansa na to aby szybki internet dotarł tam gdzie nie dochodzą kable neostrady.

[2016-06-29]

ODPOWIEDŹ

Krzysztof Gawęda, Key Account Manager,KBTO Sp. z o.o.

1. Na jakim etapie jest budowa sieci szkieletowej? Budowa sieci została zakończona, jednakże wciąż są prowadzone prace konfiguracyjne, testowe, jak i w niektórych lokalizacjach należało zmienić lokalizację kabla, czy wykonać poprawki. Przewidujemy w pełni świadczyć usługi na przełomie III i IV kwartału br. W chwili obecnej usługi świadczone są w stopniu ograniczonym. 2. Kiedy internet dotrze do mieszkańców gminy? Jaka będzie oferta? Niestety nie jest to zależne od KBTO, czyli operatora hurtowego sieci. Zgodnie z Decyzją Notyfikacyjną Komisji Europejskiej zakazane nam jest świadczenie usług klientom \'końcowym\'. Rolę dostawcy internetu do mieszkańców mają pełnić inni operatorzy, lokalni czy narodowi, który wykażą chęć działania w wybranych rejonach, przez które przechodzi sieć IDM. KBTO wspiera ten proces na wielu płaszczyznach, m.in. kontakt i uświadamianie operatorów o możliwościach, rozmowy z gminami które zgłaszają największe potrzeby, a w tej chwili pracujemy na nowej wersji oferty ramowej, która bardzo ułatwi świadczenie usług na terenach o niskim zaludnieniu. Mając na uwadze powyższe, ostateczna decyzja czy usługa będzie świadczona w danym rejonie, zawsze będzie leżała po stronie operatora, który musi przeanalizować opłacalność inwestycji. 3. Czy jest szansa, by szybki internet dotarł tam, gdzie nie dochodzą kable neostrady? Szansa jest, jednak projekt IDM miał na celu wybudowanie \'autostrad\' światłowodowych, z których później operatorzy mogliby drogą kablową, lub bezprzewodową, świadczyć usługi w rejonach oddalonych od nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Tak naprawdę kolejnym etapem jest Program Operacyjny Polska Cyfrowa, w którym to właśnie operatorzy mogą starać się o dofinansowanie inwestycji mających na celu zapełnienie białych plam i wtedy też mogą korzystać z sieci IDM jako dostawcy usług hurtowych, które później mogą być dystrybuowane mieszkańcom.