RODO FAQ

PYTANIE/PROBLEM

Witam ponownie. Ja jak najbardziej rozumię inne potrzeby ale mogę wymieniać ulice gdzie chodnik jest po obydwuch stronach ulicy. I moja propozycja podatu jednostronnego została przemilczana i pominięta.

[2016-02-03]

ODPOWIEDŹ

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek

Na ulicach osiedlowych budujemy chodniki po jednej stronie ulicy. Chodniki po obu stronach ulicy są na ulicach gminnych i powiatowych. Podatek jest daniną powszechną i nigdy nie będzie „jednostronnego” .To była ostatnia moja wypowiedź na temat ulic.