AKTUALNOŚCI

 • Przebudowa Placu Piłsudskiego

  Przebudowa Placu Piłsudskiego

  05.06.2024

  W najbliższy poniedziałek 10.06.20204r. rozpocznie się przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku. Teren pod plac budowy będzie wygrodzony i zajmowany sukcesywnie przez wykonawcę pod wykonywane elementy robót. Ilość miejsc parkingowych będzie sukcesywnie zmniejszana. O kolejnych etapach prac będziemy Państwa informować na bieżąco. Prosimy o korzystanie z miejsc postojowych poza Placem Piłsudskiego i nie pozostawianie pojazdów poza wyznaczonymi miejscami.

 • Informacja o debacie nad raportem o stanie gminy Mszczonów za 2023r.

  Informacja o debacie nad raportem o stanie gminy Mszczonów za 2023r.

  04.06.2024

  Ze względu na zmianę daty sesji Rady Miejskiej z 26 czerwca 2024 r. na 25 czerwca 2024 r., zmianie ulega termin zgłaszania mieszkańców do debaty nad Raportem o stanie gminy Mszczonów.

  Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) Burmistrz Mszczonowa co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Mszczonowie raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady miejskiej. Stanowi on podstawę do oceny działalności Burmistrza Mszczonowa w 2023 r.

 • Strefa Kibica w MOK

  Strefa Kibica w MOK

  20.06.2024

  21 i 25 czerwca zapraszamy do Mszczonowskiego Ośrodka Kultury na wspólne kibicowanie piłkarskiej reprezentacji Polski na Euro 2024!

  Sala konferencyjna, wejście D
  Godz. 18:00

  Kibicujemy naszym!

 • Grafika ozdobna

  Badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych

  18.06.2024

  Szanowni Państwo,
  działając w imieniu Gminy Wiskitki, Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Żyrardów serdecznie zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety dotyczącej przemieszczania się mieszkańców tychże gmin.

 • Zdjęcie: droga, która będzie remontowana

  Remont nawierzchni w ul. Dworcowej

  18.06.2024

  Od 20 do 24 czerwca 2024r. będzie wykonywany remont nawierzchni w ul. Dworcowej od ul. Grójeckiej do ul. Olchowej wraz ze skrzyżowaniem w ul. Grójeckiej. W tych dniach droga będzie wyłączona z ruchu. Prace będą wykonywane na zlecenie zarządcy drogi wojewódzkiej MZDW w Grodzisku Mazowieckim. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim. Prosimy o ostrożną jazdę i dostosowanie się do oznakowania i osób kierujących ruchem.

 • Czasowa zmiana lokalizacji przystanku autobusowego

  Czasowa zmiana lokalizacji przystanku autobusowego

  18.06.2024

  W związku z prowadzoną przebudową Palcu Piłsudskiego i Nowego Rynku w Mszczonowie od dnia 24.06.2024r. zostanie przeniesiony przystanek komunikacji publicznej Nowy Rynek 01 zlokalizowany przy przebudowanym placu na ul. 3-go Maja w Mszczonowie ( koło stacji paliw Orlen i Parku Narutowicza). Przystanek będzie oznakowany słupkiem przystankowym po prawej stronie za przejściem dla pieszych przez wykonawcę robót. O zmianach w lokalizacji przystanku będziemy informowali Państwa na bieżąco.