NAGRODY/STYPENDIA BURMISTRZA

Burmistrz Mszczonowa przyznaje nagrody i stypendia dla osób wyróżniających się w działalności społecznej, kulturalnej, sportowej lub podejmujących inne aktywności obywatelskie zaspakajając zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej gminy Mszczonów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXV/308/21 z dnia 25 sierpnia 2021r.

KOMU PRZYSŁUGUJE NAGRODA/STYPENDIUM?

  • Osobie fizycznej zamieszkującej w gminie Mszczonów
  • Organizacji społecznej lub innemu podmiotowi mającemu swoją siedzibę na terenie gminy Mszczonów

ZA CO MOŻNA OTRZYMAĆ NAGRODĘ/STYPENDIUM?

Nagroda lub stypendium może być przyznana osobie, która spełnia, co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • Za osiągnięcia w działalności kulturalnej,
  • Za osiągnięcia w działalności sportowej,
  • Za osiągnięcia w działalności społecznej oraz innych aktywności obywatelskich zaspakajających zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej gminy Mszczonów.

Szczegółowe zasady i kryteria  określa Regulamin dostępny do pobrania w załączniku.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

  • Organizacja pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • Komisja Rady Miejskiej w Mszczonowie,
  • Jednostka organizacyjna gminy Mszczonów.

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSEK?

Urząd Miejski

Plac Piłsudskiego 1

96-320 Mszczonów

DO KIEDY SKŁADAĆ WNIOSEK?

Do 30 grudnia każdego roku.

KTO ROZPATRUJE WNIOSKI?

Wnioski rozpatruje komisja opiniująca powołana przez Burmistrza.

Nagrodę lub stypendium przyznaje się  raz w roku.