2023

Zapraszamy do kontaktu osoby i rodziny osób represjonowanych w latach 1944-1989

Stowarzyszenie Pamięć Zasłużonym zaprasza do uczestnictwa w akcji prowadzonej na terenie całej Polski. Ma ona na celu dotarcie do osób i rodzin osób represjonowanych w latach 1944-1989, a więc bohaterów narodowych. Wiele z tych osób przeszło przez prawdziwe piekło, jakim były represje (więzienia, zsyłki, przymusowe areszty i wcielanie do wojska) i nigdy nie zaznało rehabilitacji mienia, nie wspominając o tragedii ich rodzin.

Dzięki mocy ustawy lutowej z 1991 roku mają oni zarówno możliwość rehabilitacji (oczyszczenia mienia), jak i otrzymania zadośćuczynienia. Jeśli te osoby nie żyją, prawo do rehabilitacji i zadośćuczynienia przechodzi na ich najbliższych potomków.

  • Grafika informacyjna
  • Grafika informacyjna

wstecz