MAZOWSZE DLA KLIMATU 2022

Zagospodarowanie zieleni w ramach projektu Rozbudowa ulicy Północnej w Mszczonowie

Okres realizacji: IV kwartał 2022

Całkowita wartość inwestycji: 209 351,32 zł

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł