DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

  • Grafika: Tablica informująca o dofinansowaniu

Nazwa zadania: Budowa pomnika poświęconego pamięci bohaterów Powstania Styczniowego z terenu Ziemi Mszczonowskiej

Wysokość dofinansowania: 160 606,78 zł.

Całkowita wartość zadania: 210 685,59 zł

Okres realizacji: 2022