POLSKI ŁAD

  • Logo Polskiego Ładu

Nazwa projektu: Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku w Mszczonowie

Okres realizacji: 2024-2025

Całkowita wartość inwestycji: 3 665 355,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 000 000,00 zł

Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach

Okres realizacji: 2022-2023

Całkowita wartość inwestycji: 8 191 800,00 zł

Kwota dofinansowania: 4 995 000,00 zł

 

  • Grafika informująca o otrzymanym dofinansowaniu

Nazwa całego zadania: Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych.

Okres realizacji: do 2023

Całkowita wartość inwestycji:  

Kwota dofinansowania: 17 796 884,08 zł