2022

Ogłoszenie Burmistrza

Na podstawie art. 19a. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego "Piranie" w Grodzisku Mazowieckim złożoną w trybie art. 19a. ust. 1 ww ustawy tj. z
pominięciem otwartego konkursu ofert.

Pełna treść oferty zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Mszczonów w zakładce "Zadania publiczne" oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Pisemne uwagi dotyczące oferty składać można do dnia 30 listopada 2022 r do godz.12:00 w Biurze Podawczym na parterze budynku Urzędu Miejskiego przy Placu Piłsudskiego 1 w Mszczonowie.

wstecz