2022

  • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o II publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Mszczonowa ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Mszczonów, położonej w Mszczonowie, oznaczonej jako działka ew. nr 90/13 o pow. 2,2296 ha, który odbędzie się w dniu 7 listopada 2022 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej tut. Urzędu.

                                                                           Burmistrz Mszczonowa

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

wstecz