2022

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Mszczonów, położonej w miejscowości Grabce Józefpolskie, przeznaczonej w części do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 31.05.2022 r.  do dnia 21.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie  Pl. Piłsudskiego 1- na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl w zakładce „Nieruchomości Gminy – Dzierżawy/Najem/Użyczenie gruntów”, a także na stronie internetowej www.mszczonow.pl w zakładce „Samorząd – Nieruchomości Gminy” zostanie zamieszczone ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Mszczonów, położonej w miejscowości Grabce Józefpolskie, oznaczonej jako działka ew. nr 67/5, przeznaczonej w części do dzierżawy. 


   
                                                                                     Burmistrz Mszczonowa

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

wstecz