2022

Zła jakość powietrza

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Alert obowiązuje Od dnia 25.05.2022 r. do dnia 31.12.2022

wstecz