2022

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Alert obowiązuje od godz. 9.00 dnia 22.03.2022 r. do godz. 24.00 dnia 22.03.2022 r. 

wstecz