2022

Zakończenie pierwszego etapu projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów”

Gmina Mszczonów, Beneficjent projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów” nr POIS.02.02.00-00-0029/19 w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II informuje, iż zakończony został pierwszy etap realizacji Projektu związany z przygotowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. Wynagrodzenie należne firmie MKL-BUD sp. z o.o. wykonane za prace projektowe wynosi 184 500,00 zł brutto,  przy czym kwota dofinansowania z NFOŚiGW to 127 500,00 zł. Kolejny etap realizacji projektu to roboty budowlane, montażowe i dostawa wyposażenia.

  • logotyp

wstecz