RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Rozbudowa ulicy Północnej w Mszczonowie  - drogi gminnej nr 470815W o długości 421,62 m

Rozbudowa ulicy Północnej w Mszczonowie  - drogi gminnej nr 470815W o długości 421,62 m dofinansowano z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Wartość wykonanego zadania wynosi 4.125.629,94   zł ,w tym kwota dofinansowania z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 1.937.077,54 zł.

Przedmiot inwestycji został wykonany w czasie od. 21.04.2022r do 26.04.2023r.

W ramach zadania  Rozbudowy ulicy Północnej  wykonano:

 • Jezdnię bitumiczną szer. 5,5 m ( 2,75 m szerokość pasa ruchu) długość 421,62 mb
 • Chodniki strona lewa : 20,00 mb, szer. 3,00 m – 4,00 m, wykonany z kostki betonowej
 • Chodniki strona prawa: 421,62 mb, szer. 2,00 m – 8,5 m,  . wykonany z kostki betonowej
 • Ścieżka rowerowa dwukierunkowa z dopuszczeniem ruchu pieszego strona lewa  401,62 m szer. 3,00 m – 5,50 m wykonana z kostki betonowej
 • Zjazdy z kostki betonowej na pow. 156,00 m2
 • Kanał technologiczny 343 mb z montażem 10  szt. studni teletechnicznych
 • Zatoki parkingowe w pasie drogowym z  nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 2434,00 m2,
 • Kanalizacja deszczowa: o łącznej długości 396,53 m wraz z przykanalikami, 9 szt. studni kanalizacyjnych,  19 szt. studzienek ściekowych
 • Oświetlenie uliczne:  46  słupów oświetleniowych z oprawami ledowymi na wysięgnikach Oznakowanie drogi: znaki  pionowe- 143 szt., oznakowanie poziome – 133,51 m2, oznakowanie miejsc dla niepełnosprawnych -126 m2
 • Przejścia dla pieszych  9 szt. w tym 2 przejścia wyniesione z kostki betonowej  
 • Liczba wykonanych skrzyżowań: 3
 • Ulica Północna
 • Ulica Północna
 • Ulica Północna
 • Zdjęcie ulicy Północnej z informacją o dofinansowaniu
 • Ulica Północna
 • Ulica Północna
 • Ulica Północna
 • Ulica Północna
 • Tablica informacyjna o dofinansowaniu

wstecz