KOMUNIKATY I ZAGROŻENIA

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Mszczonów, położonej w Mszczonowie, przeznaczonej do użyczenia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 21.06.2022 r.  do dnia 12.07.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1- na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl  w zakładce „Nieruchomości Gminy – Dzierżawy/Najem/Użyczenie gruntów”, a także na stronie internetowej www.mszczonow.pl w zakładce „Samorząd – Nieruchomości Gminy” zostanie zamieszczone ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Mszczonów, położonej w Mszczonowie przy ulicy Bagno, oznaczonej jako działki ew. nr 255/1, 255/2, 256/1, przeznaczonej do użyczenia.

 

 

  

                                                                                     Burmistrz Mszczonowa 

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

wstecz

baner toplayer
Grafika informująca o zmianie godzin przyjmowania