KOMUNIKATY I ZAGROŻENIA

30 czerwca 2022 mija termin na zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Burmistrz Mszczonowa przypomina, iż do dnia 30 czerwca 2022r. wszyscy właściciele i zarządcy budynków i lokali - zarówno zamieszkałych jak i niezamieszkałych - mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – CEEB

Deklaracje można składać on-line bezpośrednio na stronie https://zone.gunb.gov.pl/.

Osoby, które wolą złoży deklarację papierową za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, mogą odpowiedni druk pobrać w pok. nr 8, 10, 11, gdzie także w razie potrzeby - uzyskają pomoc przy wypełnieniu.

Pamiętajmy! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Za niezłożenie deklaracji w terminie, będzie grozić kara grzywny.

wstecz

baner toplayer
Grafika informująca o zmianie godzin przyjmowania