KOMUNIKATY I ZAGROŻENIA

Zawiadomienie o Zebraniu Wiejski w sołectwie Bronisławka

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek informuje, że dnia 27 stycznia 2022 roku o godzinie 16:00 w Szkole Podstawowej w Lutkówce odbędzie się Zebranie Wiejskie sołectwa Bronisławka dla dokonania wyborów Sołtysa i Rady Soleckiej kadencji 2018-2023

Porządek zebrania wiejskiego:

  • otwarcie zebrania i jego prawomocności;
  • wybór protokolanta;
  • przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania;
  • przedstawienie zasad wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej;
  • wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej;
  • zgłaszanie kandydatów na Sołtysa;
  • głosowanie na sołtysa i ogłoszenie wyników;
  • zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej;
  • głosowanie na członków Rady Sołeckiej i ogłoszenie wyników;
  • zamknięcie zebrania.

BURMISTRZ

mgr inż. Józef'Grzeg rz Kurek

wstecz