INNE PROJEKTY

Nazwa projektu: Przebudowa skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej oraz fragmentu ulicy Białogórskiej w Osuchowie

Dofinansowanie w ramach: Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wartość dofinansowania: 413.344,39 zł

Całkowita wartość projektu: 1.026.015,14 zł

Okres realizacji: 2020

W ramach inwestycji wykonano: Przebudowę skrzyżowania ulic Piekarskiej i Białogórskiej wraz z fragmentem ulicy Białogórskiej w Osuchowie na długości 188 m drogi gminnej – ul. Białogórskiej i skrzyżowania z drogą powiatową – ulicą Piekarską na odcinku 137 m. Jezdnia bitumiczna ul. Białogórskiej szer. 5,5 m o pow. 1066 m2, jezdnia bitumiczna drogi powiatowej szer. 6,0 m o pow. 1124 m2, chodniki z kostki betonowej – 1196,0 m2, nawierzchnie z płytek z wypustkami – 40,42 m2, powierzchnie azyli z kostki betonowej – 22,00 m2, zjazdy z kostki betonowej – 259,5 m2, zatoki postojowe z kostki betonowej – 1157,5 m2, wykonanie przepustów pod zjazdami i pod jezdnią – 52 mb, oświetlenie uliczne: 18 słupów oświetleniowych , 18 opraw oświetleniowych, oznakowanie drogi: znaki pionowe - 59 szt. w tym 6 znaków aktywnych i słupki przeszkodowe, oznakowanie poziome – 242,62 m2, wykonanie trawników na pow. 2400 m2.

wstecz