DOFINANSOWANIA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka- Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec

Wartość dofinansowania: 5.000.000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 10.558.648,00 zł

Okres realizacji: Zadanie nr 1 - Gmina Mszczonów - zrealizowano w 2018r.

W ramach inwestycji wykonano:

 • jezdnię z masy mineralno - bitumicznej na odcinku o długości 1 785 mb i szerokości 7,0 m, o szerokości pasa ruchu 3,5 m, z poszerzeniem przy zjazdach z ronda (dodatkowe pasy ruchu),
 • ścieżkę rowerową na odcinku o długości 1 785 m.b. (strona prawa),
 • 12 zjazdów na posesje (w tym jeden zjazd publiczny),
 • 1 zatoka autobusowa,
 • 3 skrzyżowania, w tym jedno typu rondo i 2 z planowanymi drogami gminnymi
 • nawierzchnię z kruszywa łamanego , w tym:
  • pobocze na odcinku o długości 1 758 mb (strona lewa),
  • pobocze na odcinku o długości 1 718 mb (strona prawa),
  • nawierzchnia wzdłuż ścieżki rowerowej i chodnika odseparowanych od jezdni,
 • nawierzchnię z kostki betonowej , w tym:
  • 1 zjazd indywidualny na posesję,
  • 8 wysp dzielących
  • opaskę jezdni w obrębie ronda,
  • chodnik na odcinku o długości 1 785 m.b., o szerokości (strona prawa),
  • chodnik jednostronny w obrębie skrzyżowania w pikietażu 1+310 km oraz chodnik w obrębie ronda (w tym 2 perony),
  • 1 peron przystankowy
 • nawierzchnię z kostki kamiennej o powierzchni 63 m 2 (na pierścieniu ronda)
 • Oznakowanie pionowe 129 nowych tablic znaków drogowych, w tym:
  • 1 znak aktywny ( dwustronny na wysięgniku),
 • ustawienia barier wygrodzeniowych dla pieszych o długości 306 m,
 • ustawienie barier ochronnych o długości 16 m.b.,
 • oznakowanie poziome,
 • 8 przejść dla pieszych, z czego 6 wyposażonych w azyle,
 • oświetlenie, w tym:
  • montaż 35 słupów oświetleniowych z wysięgnikiem,
  • montaż 35 opraw oświetleniowych,
 • ustawiono 3 szt. wiat przystankowych,
 • wykonano odwodnienia drogi – kanalizację deszczowa i rowy przydrożne
 • zostały zagospodarowane tereny zielone

wstecz