PROJEKTY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

W tej zakładce znajdziecie Państwo informacje o wszystkich działaniach i  inwestycjach zrealizowanych oraz realizowanych  przez Gminę Mszczonów ze środków własnych.