fas fa-adjust

Kapliczka z figurą Św. Anny

Na terenie stawów Świętej Anny, które znajdują się zaledwie 4 kilometry od Mszczonowa podziwiać można kapliczkę, której figura wznosi się nad większym z dwóch zbiorników, przedstawia ona Świętą Annę, matkę Najświętszej Maryi Panny.

Do naszych czasów nie zachowały się informację kto i dlaczego właśnie tą Świętą wybrał na patronkę stawów. Istnieje jedynie teoria, zgodnie z którą kapliczkę postawiono na pamiątkę bitwy, z okresu Konfederacji Barskiej, w której wojska polskie pod wodzą generała Sawy (z pochodzenia Kozaka) starły się z wojskami carskimi. Generał został w niej ranny, a później ukrywał się w okolicach Mszczonowa. Historię tę hrabia Henryk Rzewuski opisał w swoim opowiadaniu „Sawa”, zamieszczonym w zbiorze zatytułowanym „Pamiątka Soplicy”. Ile prawdy jest w tej opowieści trudno orzec. Wiadomo natomiast, że do dziś w okolicach wsi Gnojna ziemia oddaje pamiątki, które świadczyć mogą, że faktycznie doszło na tych terenach do znaczącego zbrojnego starcia.

Jak wieść gminna niesie pierwsza kapliczka Świętej Anny postawiona została w tym miejscu w XVIII wieku. Obecnie nie ma już po niej nawet śladu. Zabytkowa figura została skradziona pod koniec lat 60-tych XX wieku, a sama kapliczka uległa zniszczeniu. 26 lipca 1982 roku rekonstrukcji figury dokonali członkowie Koła Łowieckiego LIS z Mszczonowa. Nie przetrwała ona jednak nawet do końca roku. Już 10 listopada 1982 roku nieznani wandale spalili kapliczkę. Ponownej jej rekonstrukcji myśliwi dokonali 26 lipca 1985 roku. Jako swoistego rodzaju wyrzut, pod adresem osób niepotrafiących uszanować miejsca kultu, pozostawili wtedy nadpalony cokół, na którym stała Święta Anna. Nie pomogło to jednak na tyle, aby zapobiec późniejszej kradzieży figury. Przez wiele lat w kapliczce Świętej Anny znajdowała się figura Najświętszej Maryi Panny i to ona w imieniu swojej matki roztaczała pieczę nad malowniczo położonymi stawami.

Historyczna figura zachowała się jedynie na zdjęciach z lat dwudziestych ubiegłego wieku, które przechowane zostały do dziś w albumie państwa Polaków z pobliskich Badowo-Mścisk. Znane są też zdjęcia kopii rzeźby, wykonanej na zlecenie członków Koła Łowieckiego LIS. Autorem obecnej kapliczki jest artysta Adam Drela, zamieszkały w Żyrardowie. Jej wykonanie miało miejsce w 2015 roku z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

 Tekst opracował Piotr Dymeck

  • Kapliczka Św. Anny

wstecz