Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

27.9.2021

Imieniny

Wincentego, Damiana, Wawrzyńca

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Pytania i odpowiedzi

Treść strony

PYTANIE/PROBLEM

Witam Panie Burmistrzu Czy rozważał Pan o dofinansowaniu obiadów dla dzieci w Szkole Podstawowej? W innych miejscowościach, wsiach jest taka polityka prorodzinna (Skierniewicach i nie tylko). Dzieci będą się Zdrowiej Odżywiać.

[2015-08-25]

ODPOWIEDŹ

Małgorzata Jacak, Pracownik socjalny MOPS

Na naszym terenie funkcjonuje wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. OPIS PROGRAMU W związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r. poz. 1024) oraz §1 uchwały Nr XLII/339/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2014 r. poz. 1234) realizacja w/w formy pomocy w MOPS w Mszczonowie pozwala na ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia w szczególności wśród: • dzieci i młodzieży, • osób dorosłych z gospodarstw domowych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, • osób starszych, • osób chorych, • osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych bezrobociem i ze środowisk wiejskich oraz dzieci z rodzin ubogich, nie objętych obowiązkiem szkolnym. Celem Programu jest także zapewnienie osobom w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym - zwłaszcza samotnym, dowożenie jednego gorącego posiłku dziennie. Program przewiduje również przyznawanie zasiłków celowych, z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych. Beneficjentami tego programu są osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 823) czyli: - 813,00 zł dla osób samotnych - 684,00 zł w przypadku rodziny.

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7574241

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.