RODO FAQ

PYTANIE/PROBLEM

co powstanie po dawnej stacji BLISKA?

[2015-02-24]

ODPOWIEDŹ

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek

Tego nawet „najstarsi Górale” nie wiedzą ale na poważnie – PKN Orlen zdemontował stację, bo DODP w Warszawie zamknęła wjazd ale nie ma jeszcze pomysłu jak wykorzystać teren. Jak tylko będę miał informację powiadomię mieszkańców.