Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

18.10.2021

Imieniny

Łukasza, Juliana, Bogumiły

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • -

Z obrad mszczonowskiej Rady Miejskiej

28 kwietnia odbyła się kolejna sesja miejskiego samorządu. Była ona  w dużej części poświęcona stanowi dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów oraz ochronie przeciwpożarowej. Radni wysłuchali sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009, a także udzielili absolutorium burmistrzowi miasta.
 
Sprawy drogowe
Środowe posiedzenie mszczonowskiego samorządu rozpoczęło się od minuty ciszy, którą uczczono ofiary katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010r. Dalej zgodnie z przyjętym porządkiem obrad radni zajęli się oceną stanu dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów. W związku z omawianym tematem na sesję zaproszono gości, wśród których znaleźli się: Wojciech Szustakiewicz, starosta powiatu żyrardowskiego, Romuald Marecki, drogomistrz, reprezentujący GDDKiA, Paweł Myszkowski, dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych w starostwie.
Jako pierwszy zabrał głos Romuald Marecki, który krótko przedstawił radnym sytuację dotyczącą dróg krajowych przebiegających przez teren gminy Mszczonów. Zapoznał on zebranych z remontami i pracami w pasie drogowym, które były wykonywane w ubiegłym roku. W zakres tych prac wchodzi m.in. konserwacja znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pielęgnacja zieleni przylegającej do dróg będących pod zarządem GDDKiA. Wśród najważniejszych inwestycji zaplanowanych na rok bieżący wymienił zaplanowane na październik rozpoczęcie przebudowy krajowej trasy nr 8, od granic województwa mazowieckiego do węzła drogowego w Radziejowicach. Na przełomie lipca i sierpnia nową nawierzchnię ma zyskać także ulica Wschodnia. Kolejną ważną inwestycją będzie oddanie do użytku II etapu obwodnicy Mszczonowa, które zaplanowane jest na październik 2010 r.
Następnie inwestycje dotyczące dróg powiatowych omówił dyrektor Paweł Myszkowski. I tak zebrani dowiedzieli się, że na ten rok zaplanowano trzy główne inwestycje. A mianowicie dokończenie rozpoczętej w 2009 r. przebudowy drogi Mszczonów-Grzegorzewice-Piotrkowice położonej na terenie gmin Mszczonów i Żabia Wola. Zakończenie tej inwestycji zaplanowane jest na koniec listopada b.r. Obecnie trwają również ostatnie prace projektowe dotyczące przebudowy centrum wsi w Bobrowcach i Wręczy. Na oba te projekty gmina Mszczonów będzie starała się o pozyskanie środków unijnych z programu PROW. W porozumieniu z GDDKiA zaplanowano również przebudowę drogi Chudolipie-Osuchów oraz Osuchów-Strzyże. Ich realizacja przewidziana jest do końca listopada 2010 r.
 
Ochrona przeciwpożarowa
Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu żyrardowskiego omówił Andrzej Oklesiński, komendant PSP w Żyrardowie. Z informacji przekazanych radnym wynika, że OSP Mszczonów jako jednostka najlepiej wyposażona i przygotowana najczęściej uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych ze wszystkich OSP z terenu gminy Mszczonów. Drugą jednostką, która odnotowuje również bardzo częste wyjazdy jest Zbiroża. Stąd też planowane jest włączenie tej właśnie jednostki do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.
Z przedstawionych przez komendanta danych wynika też, że od kilku lat więcej jest zagrożeń miejscowych niż pożarów, choć te drugie, jeśli zaistnieją, powodują zazwyczaj duże straty materialne. Na terenie gminy Mszczonów szczęśliwie nie odnotowano w ciągu ubiegłego roku żadnego wypadku śmiertelnego w pożarach. Jednostki dysponują również coraz lepszym i nowocześniejszym sprzętem, choć potrzeby sprzętowe nadal istnieją.
 
Absolutorium udzielone
Następnym tematem omawianym podczas sesji było sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2009 rok, z którym zapoznała zgromadzonych pani skarbnik Jadwiga Barbulant. Omówiła ona również bieżące zmiany i przesunięcia w ramach budżetu gminy.
Kolejnym punktem sesji było udzielenie absolutorium dla burmistrza Józefa Grzegorza Kurka. Krzysztof Krawczyk, przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował radnych, że po rozpatrzeniu sprawozdania, wysłuchaniu wyjaśnień oraz po szczegółowym omówieniu na komisji wszystkich uwag oraz zapoznaniu się z pozytywną oceną RIO, jej członkowie postanowili jednogłośnie o przyjęciu wniosku o udzielenie absolutorium dla burmistrza. Wobec powyższego rada miejska opowiedziała się również jednogłośnie za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Mszczonowa.
Przewodniczący RM Łukasz Koperski podziękował burmistrzowi za profesjonalizm i ogromne zaangażowanie od wielu lat w pracę na rzecz lokalnej społeczności, a także wszystkim urzędnikom, dzięki którym mszczonowski Urząd Miejski funkcjonuje sprawnie i rzetelnie.
  • autor: Rafał Wasilewski
  • -
  • -
  • -

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7646568

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat