Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

18.10.2021

Imieniny

Łukasza, Juliana, Bogumiły

Wyszukiwarka

Menu główne

Komunikaty o stanie jakości powietrza

 • Czujnik powietrza

Nawigacja

Treść strony

 • -

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Zakres wspracia

 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i studentów
 • wzmacnianie potencjału innowacyjnego i rozwojowego szkół
 • podnoszenie kwalifikacji kadr instytucji edukacyjnych
 • upowszechnianie kształcenia ustawicznego 
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
 
Cel Działania
Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych.
Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
 
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
źródło: www.mazowia.eu
 
TYTUŁ PROJEKTU: "Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Status projektu: zrealizowany
 
OPIS PROJEKTU
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wniosek nr POKL.09.01.01-14-034/09 „Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów” realizowany przez Gminę Mszczonów, w ramach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
 
CZAS TRWANIA PROJEKTU
od 01.03.2010r. do 31.07.2013r.
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI
Całkowita wartość projektu: 1 250 368,57 zł.
Kwota dofinansowania: 1 231 613,04 zł.
Rzeczywiste dofinansowanie: 1 189 649, 50 zł.
 
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 
CEL PROJEKTU
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i upowszechnienie edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich przez utworzenie w czterech szkołach wiejskich (Lutkówce, Bobrowcach, Piekarach i Wręczy) punktów przedszkolnych i zapewnienie w nich wysokiej jakości usług edukacyjnych.
 
ZAKŁADANE REZULTATY
Twarde rezultaty projektu:
 1. utworzenie 4 punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na wsi,
 2. objęcie rocznie ok. 60 dzieci w wieku 3-5 lat wychowaniem przedszkolnym i przygotowanie ich do podjęcia dalszej nauki,
 3. utworzenie 4 placów zabaw dla dzieci w wieku 3-5 lat,
 4. udzielenie wszystkim potrzebującym dzieciom uczestniczącym w projekcie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Miękkie rezultaty projektu:
 1. dzieci: nabędą umiejętności współdziałania w grupie, rozwiną umiejętność komunikowania się z otoczeniem, pokonają lęk przed szkołą, rozwiną sprawność manualną i fizyczną (mała i duża motoryka), rozwiną umiejętności percepcyjne, społeczne, językowe, będą podejmować różnorodne działania twórcze, nauczą się wyrażać i kontrolować swoje emocje, rozwiną umiejętności w zakresie samoobsługi oraz samodzielności w działaniu.
 2. rodzice: przekonają się jak ważną rolę w rozwoju dziecka spełnia wychowanie przedszkolne, nabiorą większego zaufania do szkoły jako instytucji wspomagającej rozwój dziecka, zaangażują się w proces edukacji i wychowania własnego dziecka w przedszkolu. 
ODBIORCY PROJEKTÓW
Programem objęte będą dzieci w wieku (3-5 lat) z Gminy Mszczonów i ew. ościennych gmin, nie uczęszczające do przedszkola i nie uczestniczące w innych formach wychowania przedszkolnego, rodzice dzieci uczestniczących w projekcie oraz nauczyciele prowadzący zajęcia w punktach przedszkolnych.
Puntky przedszkolne utworzone są przy szkołach podstawowych w:
 • Piekarach, tel. +48 46 857 49 27
 • Bobrowcach, tel. +48 46 857 44 91
 • Lutkówce, tel. +48 46 857 44 27
 • Wręczy, tel.+48 46 857 53 50

Szczegółowych informacji udzielają Punkty Przedszkolne oraz biuro projektu:
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
96-320 Mszczonów, ul. Grójecka 45
tel. +48 46 857 13 22

BENEFICJENCI
Program zakłada objęcie rocznie wychowaniem przedszkolnym ok. 60 dzieci w wieku 3-5 lat.
Dzięki realizacji projektu 307 dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczyło w trakcie trwania projektu w zajęciach wychowania przedszkolnego.

drukuj (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach)

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7646672

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat