Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

21.10.2021

Imieniny

Hilarego, Urszuli, Jakuba

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Główne inwestycje 2006

1.                  Wykonano termomodernizację i przebudowę budynku szkoły podstawowej we Wręczy  /zadanie realizowano w latach 2005 i 2006/.

W ramach tego zadania wykonano następujące roboty budowlane:

- wykonano przebudowę schodów wejściowych do szkoły z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych z pochylnią i balustradą,
- docieplono styropianem ściany, ościeża, fundament /cokół/ budynku. Warstwa fakturowa elewacji wykonana w postaci tynku mineralnego,
- wymieniono stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne z profili PCV, w celu ujednolicenia otworów okiennych w całym budynku powiększono otwory okienne na I piętrze co spowodowało konieczność wykonania nowych nadproży,
- dokonano wymiany pokrycia – pokryto dach 1 warstwą papy termozgrzewalnej, przebudowano, docieplono kominy ponad dachem, wymieniono wszystkie obróbki blacharski łącznie z pasami pod i nadrynnowymi, parapety podokienne, rynny i rury spustowe,
- wymieniono instalację odgromową,.
- zdemontowano starą kotłownię węglową i zamontowano nową kotłownię z podajnikiem i automatyką regulującą proces spalania opału eko-groszku w kotle typu EKO-PLUS 100kW,
- dokonano wymiany posadzek,
- wymieniono drewniany strop nad parterem na żelbetowy na belkach HEB,
- zastosowano sufity podwieszone,
- klatka schodowa ewakuacyjna-wykonano generalny remont włącznie z wymianą części biegów schodowych drewnianych na stalowe,
- docieplono strop nad poddaszem,
- wymieniono instalację elektryczną,
- sprawdzono, udrożniono i uzupełniono kanały wentylacji grawitacyjnej,
- naprawiono tynki i wykonano gładź gipsową i pomalowano ściany i sufity farbami emulsyjnymi,
- przebudowano nawierzchnie utwardzone z płyt chodnikowych na nawierzchnie z kostki brukowej na terenie przyszkolnym.
- dokonano przebudowy odcinka ogrodzenia od strony ulicy polegającej na wstawieniu bramy i furtki.
Na w/w inwestycję Gmina pozyskała dofinansowanie w wys. 99 015,33 zł. z Kontraktu Wojewódzkiego.
Wartość inwestycji wyniosła 1 124 615,13 zł.
 
2.                  Wykonano zagospodarowanie terenu sportowego we Wręczy gmina Mszczonów. Projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.
Roboty polegały na wykonaniu drogi i ukształtowaniu terenu po wcześniejszym wykonaniu robót przygotowawczych ziemnych, krawężników z ławami, podbudowę i nawierzchnię z kostki brukowej. Wybudowano boiska - do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki łącznie z piłkochwytami i wyposażeniem, teren ogrodzono.
Zakres rzeczowy to:
Wykonanie drogi i ukształtowanie terenu – 489,70 m2,
Wykonanie boisk sportowych /do piłki nożnej i do siatkówki i koszykówki/ – 1190,00 m2, .
Wykonanie ogrodzenia + piłkochwyty. Zakup i montaż wyposażenia – różne /bramki do piłki nożnej, kosze do piłki koszykowej, siatka i słupki do piłki siatkowej, ławki/, poniesione koszty ogółem 252 815,52 zł.,pozyskano środki w wys. 152 748,00 zł.
 
3.                  Wykonano modernizację i wyposażono zaplecze szkolnej stołówki w Szkole Podstawowej w Mszczonowie.
W ramach prac wykonano:
- roboty rozbiórkowo-demontażowe - rozebrano posadzki, wykładziny ścienne, wykuto z muru ościeżnice, usunięto fragmenty ścianek działowych, zdemontowano instalację elektryczną, wodno- kanalizacyjną, gazową i wentylacją, zdemontowano stare wyposażenie techniczno-technologiczne.
- roboty remontowo-montażowe: wykonano posadzki z podłożem, otynkowano i pomalowano ściany, wykonano okładziny ścian glazurą. wymieniono drzwi, wykonano nową instalację wodno kanalizacyjną, elektryczno-oświetleniową, wentylacyjną, wewnętrzną gazową, zainstalowano nowe wyposażeni techniczno-technologiczne.
Na w/w inwestycję Gmina pozyskała dotację w wys. 47 000,00 zł. z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza Komponent B. Wartość inwestycji ogółem 439 062,64zł
 
4.                  Wybudowano sieć wodociągową z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Zbiroża.
Zakres rzeczowy to sieć wodociągowa 2 608,0 mb i 8 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej dł. 173,0 mb.
Wartość inwestycji wyniosła 170 116,37
 
5.                  Wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowościach Wręcza, Wręcza A, Olszówka, Nowy Dworek gmina Mszczonów.
Zakres rzeczowy to 10 545,20 mb sieci oraz 78 szt. przyłączy wodociągowych .
Pozyskano pożyczkę preferencyjną z W.F.O.Ś i G.W.w kwocie 417 900,00 zł.i dotację w wys. 150 tys. zł. z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza - Komponent E.
Wartość inwestycji wyniosła 853 480,87zł
 
6.                  Zagospodarowanie centrum wsi Osuchów gmina Mszczonów. W ramach inwestycji wykonano parking – pow. 1199 m2, chodnik – pow. 478 m2, zatokę autobusową – pow. 117m2 , tereny zielone – pow. 678 m2. Wartość inwestycji 239 985,00 zł   Zadanie wspłófinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego działanie 2.3 Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego w kwocie   148 958,00 zł oraz Starostwa Powiatowego w Żyrardowie w kwocie 88 636,59 zł
7.                  Budowa kanalizacji deszczowej w Osuchowie. Wykonanie kanalizacji deszczowej w Osuchowie – długości 240 mb i przykanaliki 112 mb. Wartość inwestycji 222 060,92 zł. Inwestycja współfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie w kwocie 91 733,49 zł 
8.                  Przebudowa drogi we wsi Zimnice. Przebudowa drogi na długości 980 mb szer. 3,5m ułożenie nawierzchni bitumicznej z masy gr 5 cm na podbudowie z tłucznia gr 10 cm. Wartość inwestycji 233 314,61 zł

 

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7651555

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat