Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

21.10.2021

Imieniny

Hilarego, Urszuli, Jakuba

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Główne inwestycje 2005

1.  Oddano do użytku realizowaną w latach 2004 i 2005 inwestycję  Przebudowa i modernizacja Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w Mszczonowie. Wykonano rozbudowę obiektu w kierunku południowym i północnym, po uprzednim rozebraniu części przyległych do szczytów sali kinowej a następnie dobudowano nowy hol kinowy pełniący dodatkowo funkcję wystawienniczą - okazjonalna galeria od ulicy Warszawskiej, od strony północnej wybudowano niezależną część dla M.O.K. – na parterze klub młodzieżowy i patio, na piętrze pracownie dydaktyczne. Sama sala kinowa została poddana modernizacji. Wejście do sali kinowej zostało przeniesione w stosunku do istniejącego na bok zachodni z uwagi na zainstalowanie ruchomych trybun składanych.Na piętro prowadzi klatka schodowa z szybem windowym, budynek został przystosowany dla osób niepełnosprawnych oprócz windy wykonano podjazdy oraz sanitariaty.Dobudowane części zostały połączone ze sobą funkcjonalnie. Uzyskano obiekt dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o pow. użytkowej 1 245,30 m2 o następującym programie użytkowym:

- dwa pomieszczenia techniczne, jedno gospodarcze i jedno klubowe – w kondygnacji piwnicznej,
- salę kinową ze schowkami, hol z możliwością wykorzystanie na cele ekspozycyjne, barek            z zapleczem, klub młodzieżowy, garderoby, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia sanitarne i ciągi komunikacyjne – w kondygnacji parterowej,
- galerię, salę plastyczną, salę wokalną, sale taneczną z zapleczem, pracownię języków obcych, reżyserkę, projektornię, pokój instruktora, pokój dyrektora, pokój głównej księgowej, trzy pokoje biurowe, pomieszczenia sanitarne i ciągi komunikacyjne – w kondygnacji piętrowej.
Zestawienie powierzchni i kubatury:
-pow. zabudowy 891,00m2
-pow.użytkowa 1245,30 m2
-kubatura 6255,00 m3
Na w/w inwestycję Gmina pozyskała dofinansowanie w wys. 2 443 929,68 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZPORR. Wartość inwestycji wyniosła 3 705 153,52zł.
 
2.  Wybudowano noclegownię w miejscowości Gąba.
Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony o prostej formie architektonicznej, prostokątny rzut parteru, dach dwuspadowy. Budynek wykonany w technologii murowanej tradycyjnej. Budynek noclegowni dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zestawienie powierzchni i kubatury:
-pow. zabudowy 293,50 m2
-pow.użytkowa 252,50 m2
-kubatura 798,00 m3
Na budowę noclegowni pozyskano wsparcie finansowe z środków Ministra Infrastruktury w kwocie 141 375,50 zł. Wartość inwestycji wyniosła 471 160,80 .
 
3.  „Przebudowa i adaptacja Szkoły Podstawowej w Mszczonowie” – inwestycja realizowana w latach 2004 i 2005. Przebudową objęto 4 pawilony szkolne o łącznej powierzchni użytkowej 2751,60 m2 /tj. segm. A, B,C, D i E/.
Ponadto w segm. A dokonano przebudowy poddasza z przeznaczeniem na cele dydaktyczne pow. 427 m2 w wyniku czego powstała pracownia internetowa wyposażona w 26 stanowisk komputerowych, biblioteka, pracownia zajęć technicznych i dwa węzły sanitarne. W ramach przebudowy i adaptacji wykonano następujący zakres robót budowlanych: wymieniono zniszczone posadzki, podłogi drewniane i PCV na wykładziny TARKET z uzupełnieniem izolacji termicznej, zastosowano sufity podwieszane na korytarzach, sprawdzono i udrożniono kanały w istniejących kominach wentylacji grawitacyjnej, wymieniono instalację elektryczną z dostosowaniem do obowiązujących warunków technicznych, nastąpiła wymiana drzwi wewnętrznych, wymieniono zawory termostatyczne przy grzejnikach, zlikwidowano boazerię z drewna i materiałów drewnopochodnych zastępując lamperiami z farb ftalowych, naprawiono tynki i pomalowano wszystkie pomieszczenia w szkole, wyposażono sale lekcyjne w podstawowe meble szkolne tj. stoliki uczniowskie, krzesła, biurka dla nauczycieli, regały, tablice. Ponadto wykonano roboty zewnętrzne związane z zagospodarowaniem terenu tj. nawierzchnie utwardzone /kostka brukowa/ zieleń.
Pozyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR w kwocie 1 509 696,77 zł przy wartości projektu ogółem 2 135 353,60 zł.
 
4.  Wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami w miejscowościach Świnice, Grabce Towarzystwo i Wólka Wręcza. Zakres rzeczowy to sieć o dł. 4 149,50 mb i przyłącza wodociągowe szt. 30. Wartość inwestycji wyniosła 253 773,41 zł.
 
5.   Zrealizowano inwestycję pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowościach: Wymysłów, Badów Górny, Piekary. Wartość inwestycji wyniosła 236 121,66 zł. Zakres rzeczowy to sieć wodociągowa dł. 1 339 mb. i 14 szt. przył.wodociągowych.
 
6.  Wybudowano kolektor sanitarny dł. 63 mb. i 1 przykanalik do M.O.K –u w ul. Sportowej w Mszczonowie. Wartość inwestycji wyniosła 28 897,76 zł.
 
7.  Wybudowano sieć wodociągową w osiedlu budownictwa mieszkaniowego w Badowo   Dańkach dł. 2 148 mb. Wartość inwestycji wyniosła 115 352,62 zł.
 
8.   Wybudowano sieć wodociągową dł. 491,50 m w Osuchowie ul. Leśna . Wartość   inwestycji wyniosła  47 546,17 zł.
 
9.  Przebudowa chodnika w ul. Dworcowej. Chodnik z kostki na długości 529 mb. Powierzchnia chodników 1574 m2, Wartość inwestycji 139 443,80 zł.
 
10.   Przebudowa ul. Leśnej w Osuchowie. Wykonano przebudowę ulicy Leśnej na odcinku 620 mb szer. 5,0m nawierzchni bitumiczna. Wartość inwestycji 188 778,32 zł.
 
11.  Przebudowa ul. Sportowej w Mszczonowie. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej długości 190 mb szer. 5,5 m, parking z kostki betonowej o pow. 320 m2, chodnik z kostki betonowej długości 170 mb szer. 1,5 m. Wartość inwestycji 220567,61 zł.
 
12.  Przebudowa drogi we wsi Marków Towarzystwo. Wykonano przebudowę i modernizację drogi wykonanej z destruktu na długości 1100 mb szer. 3,5m. Wartość inwestycji 142909,70 zł.
 
13.   Budowa chodników w ul. Zarachowicza i Ługowej w Mszczonowie. Wykonano chodnik z kostki betonowej w ulicy Ługowej i Zarachowicza na długości 330 mb pow. 488 m2 oraz korektę nawierzchni z masy mineralno bitumicznej na pow. 900 m2. Wartość inwestycji 150798,41 zł.
 
14.  Budowa dróg gminnych na osiedlu Józefpolska. Wybudowano drogi na osiedlu Józefpolska o nawierzchni mineralno- bitumicznych wraz z obustronnymi krawężnikami o zabezpieczeniem gazociągu. Łączna długość ulic 1842 mb szer. 5,0 m , szer. ul. Józefpolskiej 6,0m .wartość inwestycji 968068,16 zł.
 
15.  Budowa drogi we wsi Olszówka. Wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej długości 500 mb w tym 340 mb szer. 4,5 m i 160 mb szer. 3,5m. Wartość inwestycji 122871,79 zł. Dofinansowanie FOGR 30000,00 zł. 
 
16.  Budowa chodnika w ul. Targowej i Jaśminowej. Wykonano chodnik z kostki betonowej w ulicy Targowej i Jaśminowej na długości 759 m2 pow. 1352 m2. Wartość inwestycji 196265,67 zł.

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7651492

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat