Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

5.12.2020

Imieniny

Krystyny, Sabiny, Edyty

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Priorytet III Regionalny System Transportowy

Cel główny
Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej województwa mazowieckiego oraz wspomaganie dyfuzji procesów rozwojowych z głównego ośrodka regionu - Warszawy oraz z ośrodków subregionalnych na pozostałe obszary województwa.

Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa
Cel
Poprawa parametrów technicznych i standardu regionalnej sieci drogowej a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

źródło: rpo.mazowia.eu/

 

TYTUŁ PROJEKTU: Budowa drogi gminnej nr 470164W we wsiach Janówek, Nowe Poręby, Pawłowice w gminie Mszczonów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet III Regionalny System Transportowy
Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa
Status projektu: złożony wniosek; przeszedł etap oceny formalnej i merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, nie uzyskał wystarczającej ilości punktów do dofinansowania

 

OPIS PROJEKTU
Wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 złożony przez Gminę Mszczonów.

ZAKŁADANY OKRES TRWANIA PROJEKTU
A5.1 rzeczowy od 01.10.2011r. do 30.08.2013r.
A5.2 finansowy od 01.10.2011r. do 23.09.2013r.

ZAKŁADANA WYSOKOŚĆ DOTACJI
Kwota dofinansowania środków z EFRR w ramach RPOWM: ? zł.
Wartość całkowita inwestycji: 1 299 674,00 zł.

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

CEL PROJEKTU
Bezpośrednim celem wnioskowanego przedsięwzięcia jest poprawa standardu drogi gminnej (obecnie gruntowej), przebiegającej przez wsie Janówek, Nowe Poręby, Pawłowice w gminie Mszczonów.

ZAKŁADANE REZULTATY

  • Długość wybudowanych dróg gminnych - 2,35 km
  • Liczba zmodernizowanych skrzyżowań - 2 szt.
  • Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich - 63 600,00 PLN/rok

Teren inwestycji obejmuje:

  1. Budowa drogi  przebiegającej przez wsie Janówek, Nowe Poręby, Pawłowice w gminie Mszczonów.

drukuj (Priorytet III Regionalny System Transportowy)

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6668769

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat