Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

1.12.2021

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

Cel główny
Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

Działanie 6.2 Turystyka
Cel
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu.

źródło: rpo.mazowia.eu/

 

TYTUŁ PROJEKTU: Zagospodarowanie zbiornika wodnego „Święta Anna” w gminie Mszczonów na cele rekreacyjno-turystyczne
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji
Działanie 6.2 Turystyka
Status projektu: złożony wniosek; przeszedł etap oceny formalnej i merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, nie uzyskał wystarczającej ilości punktów do dofinansowania

 

OPIS PROJEKTU
Wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 złożony przez Gminę Mszczonów.

ZAKŁADANA WYSOKOŚĆ DOTACJI
Kwota dofinansowania środków z EFRR w ramach RPOWM: 2 600 452,36 zł.
Wartość całkowita projektu: 3 062 649,72 zł.

ZAKŁADANY OKRES TRWANIA PROJEKTU
od 14.08.2007r. do 30.06.2012r.

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

CEL PROJEKTU
Głównym celem jest poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Mszczonów.

ZAKŁADANE REZULTATY

  • Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych - 1 szt.
  • Liczba osób korzystających z infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 6 000 osób.
  • Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) - 3 szt.
  • Przewidywana liczba nowych miejsc pracy w sektorze turystyki na obszarach wiejskich dla kobiet - 1 szt.

Teren inwestycji obejmuje:

  1. Przebudowa lub konserwacja istniejących urządzeń wodnych.
  2. Ujęcie wody z rzeki Pisi.
  3. Rozmieszczenie obiektów rekreacyjnych, kubaturowych i miejsc postojowych.
  4. Założenia do gospodarki wodno-ściekowej.
  5. Założenia do doprowadzenia energii elektrycznej.

drukuj (Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji)

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7849591

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat