Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

18.10.2021

Imieniny

Łukasza, Juliana, Bogumiły

Wyszukiwarka

Menu główne

Komunikaty o stanie jakości powietrza

 • Czujnik powietrza

Nawigacja

Treść strony

 • -

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Zakres wsparcia
Rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej.

Cel Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

źródło: www.mazowia.eu

 

TYTUŁ PROJEKTU: "Lepsze jutro Młodych"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Status projektu: zrealizowany

 

OPIS PROJEKTU
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wniosek nr KL/ 03804/09/7.1.1 „Lepsze jutro Młodych” realizowany przez Gminę Mszczonów, w ramach działania 7.1. Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU
od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI
Całkowita wartość projektu: 108  464, 00 zł.
w tym wkład własny w wysokości: 11 388,72 zł.

 

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

 

CEL PROJEKTU
Projekt zakłada realizacje poprzez szkolenia i warsztaty zajęciowe, mające na celu zwiększenie motywacji do działania i zaufanie we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu, zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy, doskonalenie umiejętności zawodowych.
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo, będących klientami pomocy społecznej; integracji ze społeczeństwem poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości  zatrudnienia oraz wyeliminowania przeszkód napotykanych przez te osoby w procesie dostępu do rynku pracy.
Zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej) realizowane przez pracowników socjalnych, psychologa, doradcę zawodowego, konsultanta ds. księgowości. Działania te mają na celu zwiększenie motywacji do dzialania i zaufanie we własne siły , zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu, zwiekszenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy, doskonalenie umiejętności zawodowych.

 

RODZAJ SZKOLEŃ
W ramach projektu zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia, które zostały uznane przez rekrutowanych beneficjentów za najbardziej potrzebne oraz wzbudziły duże zainteresowanie.

Są to:

 • szkolenie zawodowe dla 8 osobowej grupy z bukieciarstwa i kasy fiskalnej – 3 miesiące
 • szkolenie prowadzone przez psychologa – trening umiejętności psychospołecznych, (autoprezentacja, asertywność w rozmowie kwalifikacyjnej, komunikowanie się z pracodawcą , asertywne wyrażanie opinii).
 • szkolenie prowadzone przez doradcę zawodowego – aktywne poszukiwanie pracy (omówienie mitów rynku pracy, wyszukiwanie upośledzeń w poszukiwaniu pracy, bilans samooceny, zainteresowań, tworzenie dokumentów aplikacyjnych oraz symulacja rozmowy kwalifikacyjnej).
 • szkolenie z ABC przedsiębiorczości prowadzone przez konsultanta ds. księgowości (rejestracja działalności gospodarczej, formy rozliczania działalności gospodarczej, wypełnianie wzorów do instytucji udzielających dotacji).
 • warsztaty wyjazdowe
 • nadzór doradcy zawodowego po ukończeniu szkoleń w pośrednictwie pracy .
 • badania w zakresie medycyny pracy – uprawniające do pracy po zakończeniu kursu.

Zakres tematyczny jest zgodny z Działaniem 7.1. i jest dopasowany do potrzeb beneficjentów projektu.

 

ODBIORCY PROJEKTÓW

 • kobiety
 • zamieszkujące gminę Mszczonów ( miasto i tereny wiejskie)
 • posiadające niskie wykształcenie bądź długotrwale nieaktywne zawodowo
 • sytuacja rodzinna nie pozwalająca na podjęcie pracy we wcześniejszych latach
 • brak doświadczenia zawodowego
 • brak umiejętności zawodowych i kwalifikacji zawodowych
 • brak umiejętności w poruszaniu się na rynku pracy
 • niski dochód w rodzinie

BENEFICJENCI

 • zakładana liczba beneficjentów projektu: 8 kobiet
 • zakładana liczba  wydania zaświadczeń o ukończeniu szkoleń: 8 kobiet

drukuj (Priorytet VII Promocja integracji społecznej)

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7646639

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat